Peugeot Försäkring - Grönt kort

Vill du beställa Grönt kort, dvs. ett försäkringsbevis för fordon som krävs i ett antal länder ringer du Peugeot Försäkring Kundservice 077-11 11 680.

Du behöver Grönt kort för färd i bl.a. Albanien, Bosnien-Hercegovina, Iran, Israel, Makedonien, Marocko, Moldavien, Serbien-Montenegro, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland.

Saknar du grönt kort i samband med bilresa i ovan nämnda länder, blir du avkrävd en premie för den tid du tänker använda bilen i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller.

 

Tänk på att:

 

  • Det tar cirka 5 arbetsdagar innan det gröna kortet kommer fram
     
  • Grönt kort får endast utfärdas för den tid som försäkringen är betald.
     
  • Om grönt kort önskas för längre tid måste försäkringen förskottsbetalas
     
  • Grönt kort kan endast sändas direkt till försäkringstagaren