entretien developpement durable

Peugeot satsar på miljön

Peugeot är noga med varje etapp av fordonets livscykel och när en bil skrotas kan i dag hela 85 procent av materialet återvinnas. Nu tar Peugeot miljötänkandet ett steg längre och erbjuder även miljövänliga lösningar för underhåll av bilen.

Utbytesdelar

forfait picto pieces

KVALITETSLÖSNING

Behöver du byta någon del i din Peugeot? Genom att välja en utbytesdel bidrar du till att minska bilens miljöpåverkan. Det är en begagnad reservdel som är renoverad till nyskick enligt en mycket strikt metod med utgångspunkt från begagnade delar från Peugeotbilar. Delarna omfattas av samma tillverkningsgaranti som nya reservdelar.

picto dvp durable 1

EN EKONOMISK OCH EKOLOGISK LÖSNING

Till en begränsad kostnad som är perfekt anpassad till din bils ålder kan du förlänga din Peugeots livslängd så att den fortsätter att vara i perfekt skick.

Du bidrar då även till vår satsning på att skydda miljön och samtidigt återvinna och begränsa mängden avfall.

picto dvp durable 1

EN VACKER DAG...

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 85 procent. Från och med år 2015 gäller 95 procent! Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida här

Technature®, en ny slags effektivitet

environnement produit entretien

PROFESSIONELL KVALITET HEMMA

Peugeot har skapat ett nytt och mer miljövänligt sortiment av underhållsprodukter för bilen. Upptäck Peugeots effektiva och högpresterande underhållsprodukter som dessutom är snällare mot miljön.

environnement respect nature

RESPEKT FÖR NATUREN

Peugeot garanterar att sortimentet Technature® är skonsamt mot miljön och varje produkt är därför märkt med en symbol. Produkterna är också försedda med en text som beskriver den aktuella produktens viktigaste miljöegenskaper. Peugeots stränga urvalskriterier gör det möjligt att för varje produkt ange huruvida de är giftfria och biologisk nedbrytbara men även vilka hygien- och säkerhetsfördelar de har.